Quy định mới của Canada về bảo vệ hành khách đi máy bay bắt đầu có hiệu lực

Tại Canada, quy định mới về bảo vệ hành khách đi máy bay bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/9, trong bối cảnh Cơ quan Giao thông Vận tải Canada (CTA) đang nỗ lực bít ‘lỗ hổng’ pháp lý từng khiến một số hành khách không được hoàn tiền sau khi các chuyến bay liên quan đến đại dịch bị hủy.