QUY ĐỊNH CÁCH LY BAY TỪ VIỆT NAM ĐẾN TRUNG QUỐC

Căn cứ thông báo ngày 30/06/2022 của Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Việt Nam “Về việc xin mã sức khỏe đối với hành khách trên chuyến bay từ Việt Nam đến Trung Quốc”, nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo việc đi lại giữa hai quốc gia được an toàn, và giảm rủi ro chuyến bay hủy chuyến.